Používaním stránok katalogfiriem.info súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Právna forma organizácie

Právom stanovená forma, v zmysle stanovený spôsob alebo stanovená inštitúcia. Týmto spôsobom legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Predstavuje určité právne pravidlá, ktoré usmerňujú činnosť podnikateľských subjektov.

Zoznam právnych foriem definuje a čísluje Štatistický úrad SR spolu s ich počtom. V ŠÚ SR je právna forma organizácie súčasťou registru organizácií.

Kód   Názov
- Ostatné športové činnosti
1000  - Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
1100  - Pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo
1110  - Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
1120  - Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
1121  - Pestovanie zeleniny
1122  - Pestovanie a zber húb
1123  - Pestovanie kvetín a okrasných drevín
1130  - Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
1131  - Pestovanie ovocia a orechov
1132  - Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia
1200  - Chov zvierat
1210  - Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
1220  - Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
1230  - Chov ošípaných
1240  - Chov hydiny
1250  - Chov iných zvierat
1251  - Chov drobných hospodárskych zvierat
1252  - Chov kožušinových zvierat
1253  - Chov domácich zvierat
1254  - Chov cudzokrajných zvierat
1255  - Chov laboratórnych zvierat
1256  - Chov zveriny
1259  - Chov iných zvierat i. n.
1300  - Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)
1400  - Služby v poľnohospodárstve okrem veterinárnych služieb; krajinné záhradníctvo
1410  - Služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo
1420  - Služby v chovateľstve okrem veterinárnych služieb
1500  - Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb
1501  - Lov, odchyt zveri
1502  - Odchov zveriny
2000  - Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby
2010  - Lesníctvo a ťažba dreva
2011  - Pestovanie lesa
2012  - Ťažba dreva
2020  - Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
2021  - Služby pri pestovaní lesa
2022  - Služby pri ťažbe dreva
5000  - Rybolov, chov rýb a súvisiace služby
5010  - Rybolov
5020  - Chov rýb
10000  - Ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu; ťažba rašeliny
10100  - Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia
10200  - Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia
10300  - Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet
11000  - Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu
11100  - Ťažba ropy a zemného plynu
11101  - Ťažba ropy
11102  - Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie
11104  - Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku
11105  - Ťažba prírodného propánbutánu
11200  - Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
12000  - Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
13000  - Ťažba a úprava rúd
13100  - Ťažba a úprava železných rúd
13200  - Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd
14000  - Ťažba a úprava ostatných nerastov
14100  - Ťažba a úprava kameňa
14110  - Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa
14120  - Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu
14130  - Ťažba a úprava bridlice
14200  - Ťažba a úprava piesku a ílovitých zemín
14210  - Prevádzka štrkovísk a pieskovísk
14220  - Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu
14300  - Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov
14301  - Ťažba a úprava hnojivových nerastov
14302  - Ťažba a úprava ostatných chemických nerastov
14400  - Ťažba a úprava soli
14500  - Ťažba a úprava nerastov i.n.
15000  - Výroba potravín a nápojov
15100  - Výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
15110  - Výroba a konzervovanie mäsa
15120  - Výroba a konzervovanie hydiny
15130  - Výroba mäsových a hydinových výrobkov
15200  - Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
15300  - Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
15310  - Spracúvanie a konzervovanie zemiakov
15320  - Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
15330  - Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n.
15400  - Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
15410  - Výroba surových olejov a tukov
15420  - Výroba rafinovaných olejov a tukov
15430  - Výroba stužených jedlých tukov
15500  - Výroba mliečnych výrobkov
15510  - Prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov
15520  - Výroba zmrzliny
15600  - Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
15610  - Výroba mlynských výrobkov
15620  - Výroba škrobu a škrobových výrobkov
15700  - Výroba hotových krmív
15710  - Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
15720  - Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
15800  - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
15810  - Výroba chleba; výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
15820  - Výroba trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
15830  - Výroba cukru
15840  - Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
15850  - Výroba cestovín
15860  - Spracúvanie čaju a kávy
15870  - Výroba chuťových prísad a korenín
15880  - Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
15890  - Výroba potravinárskych výrobkov i. n.
15891  - Výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín i. n.
15892  - Spracúvanie vajec
15893  - Výroba droždia
15899  - Výroba potravinárskych prípravkov i. n.
15900  - Výroba nápojov
15910  - Výroba destilovaných alkoholických nápojov
15920  - Výroba etylalkoholu kvasením
15930  - Výroba hroznového vína
15940  - Výroba ovocného vína
15950  - Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
15960  - Výroba piva
15970  - Výroba sladu
15980  - Produkcia prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
16000  - Výroba tabakových výrobkov
17000  - Výroba textílií
17100  - Príprava a spriadanie textilných vlákien
17110  - Príprava a spriadanie bavlnených vlákien
17120  - Príprava a spriadanie mykaných vlnených vlákien
17130  - Príprava a spriadanie česaných vlnených vlákien
17140  - Príprava a spriadanie ľanových vlákien
17150  - Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového; spriadanie a tvarovanie synt. alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien
17160  - Výroba nití
17170  - Výroba a spriadanie ostatných textilných vlákien
17200  - Tkanie textílií
17210  - Tkanie bavlnených textílií
17220  - Tkanie mykaných vlnených textílií
17230  - Tkanie česaných vlnených textílií
17240  - Tkanie hodvábných textílií
17250  - Tkanie ostatných textílií
17253  - Tkanie ľanových textílií
17254  - Tkanie jutových textílií
17259  - Tkanie iných textílií
17300  - Konečná úprava textílií
17400  - Výroba textilných výrobkov okrem odevov
17401  - Výroba posteľnej bielizne
17402  - Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
17403  - Výroba stolových a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
17404  - Výroba plachiet, stanov a pod.
17409  - Výroba ostatného textilného tovaru
17500  - Výroba ostatných textílií
17510  - Výroba kobercov a textilných podlahových krytín
17520  - Výroba povrazníckeho tovaru, lán a sieťovín
17521  - Výroba povraznícka
17522  - Výroba sieťovín
17530  - Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov
17540  - Výroba iných textílií i. n.
17541  - Výroba stúh, strapcov a brmbolcov
17542  - Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek
17543  - Výroba textilnej vaty a výrobkov z nej
17544  - Výroba textilných knôtov, hadíc a pod.
17545  - Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami
17549  - Výroba textilných výrobkov i. n.
17600  - Výroba pletených a háčkovaných textílií
17700  - Výroba pletených a háčkovaných výrobkov
17710  - Výroba pančuchového tovaru
17720  - Výroba pleteného a háčkovaného ošatenia
18000  - Výroba odevov; úprava a farbenie kožušín
18100  - Výroba kožených odevov
18200  - Výroba iných odevov a odevných doplnkov
18210  - Výroba pracovných odevov
18220  - Výroba ostatného vrchného ošatenia
18230  - Výroba spodnej bielizne
18240  - Výroba ostatných odevov a doplnkov i. n.
18241  - Výroba klobučníckych výrobkov
18249  - Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu
18300  - Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru
19000  - Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi
19100  - Vyčiňovanie a úprava kože
19200  - Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov
19300  - Výroba obuvi
19301  - Výroba koženej obuvi
19309  - Výroba obuvi z ostatných materiálov
20000  - Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, z prútia a podobných materiálov
20100  - Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
20200  - Výroba dýhy; preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek
20300  - Výroba stavebnostolárska a tesárska
20301  - Výroba stavebnostolárska a tesárska základná
20302  - Výroba prvkov na montované stavby z dreva
20400  - Výroba drevených obalov
20500  - Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy, prútia a podobných materiálov
20510  - Výroba ostatných výrobkov z dreva
20520  - Výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov
20521  - Výroba korkárska
20522  - Výroba košikárska
21000  - Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
21100  - Výroba celulózy, papiera a lepenky
21110  - Výroba celulózy
21120  - Výroba papiera a lepenky
21200  - Výroba výrobkov z papiera a lepenky
21210  - Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky
21220  - Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
21230  - Výroba kancelárskych potrieb z papiera
21240  - Výroba tapiet
21250  - Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky i. n.
22000  - Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahratých nosičov záznamu
22100  - Vydavateľské činnosti
22110  - Vydávanie kníh
22120  - Vydávanie novín
22130  - Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií
22140  - Vydávanie nosičov záznamu zvuku
22150  - Ostatné vydavateľské činnosti
22200  - Tlač a súvisiace služby
22210  - Tlač novín
22220  - Tlač i. n.
22230  - Viazanie kníh
22240  - Prípravné tlačiarenské práce
22250  - Vedľajšie činnosti súvisiace s tlačou
22300  - Reprodukcia nahratých nosičov záznamu
22310  - Reprodukcia nosičov záznamu zvuku
22320  - Reprodukcia nosičov záznamu obrazu
22330  - Reprodukcia počítačových nosičov informácií
23000  - Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva
23100  - Výroba produktov koksárenských pecí
23101  - Výroba tuhých produktov koksárenských pecí
23102  - Výroba plynných produktov koksárenských pecí
23200  - Výroba rafinovaných ropných produktov
23300  - Výroba jadrového paliva
24000  - Výroba chemikálií a chemických výrobkov
24100  - Výroba základných chemikálií
24110  - Výroba technických plynov
24120  - Výroba farbív a pigmentov
24130  - Výroba iných základných anorganických chemikálií
24140  - Výroba iných základných organických chemikálií
24150  - Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
24160  - Výroba plastov v primárnej forme
24170  - Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
24200  - Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov
24300  - Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
24400  - Výroba farmaceutických prípravkov, chemických produktov a produktov z rastlín na lekárske účely
24410  - Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov
24420  - Výroba farmaceutických prípravkov
24500  - Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických a toaletných prípravkov
24510  - Výroba mydla a saponátov, čistiacích a leštiacích prípravkov
24520  - Výroba kozmetických a toaletných prípravkov
24600  - Výroba ostatných chemických výrobkov
24610  - Výroba výbušnín
24620  - Výroba glejov a želatíny
24630  - Výroba éterických olejov
24640  - Výroba chemických výrobkov na fotografické účely
24650  - Výroba nenahratých nosičov záznamov
24660  - Výroba chemických látok i. n.
24700  - Výroba chemických vlákien
24701  - Výroba syntetických vlákien
24702  - Výroba umelých vlákien
25000  - Výroba výrobkov z gumy a plastov
25100  - Výroba gumových výrobkov
25110  - Výroba gumových pneumatík a duší
25120  - Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík
25130  - Výroba iných gumových výrobkov
25200  - Výroba výrobkov z plastov
25210  - Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov
25220  - Výroba obalov z plastov
25230  - Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
25240  - Výroba ostatných výrobkov z plastov
26000  - Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
26100  - Výroba skla a výrobkov zo skla
26110  - Výroba plochého skla
26120  - Tvarovanie a spracúvanie plochého skla
26130  - Výroba dutého skla
26140  - Výroba sklenených vlákien
26150  - Výroba a spracúvanie iného skla vrátane technických sklenených nádob
26200  - Výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov okrem používaných v stavebníctve; výroba žiaruvzdorných keramických výr.
26210  - Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
26211  - Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
26212  - Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
26220  - Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely
26230  - Výroba izolátorov a fitingov z keramiky
26240  - Výroba iných keramických výrobkov na technické účely
26250  - Výroba iných keramických výrobkov
26260  - Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
26300  - Výroba keramických obkladov a dlaždíc
26400  - Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny
26500  - Výroba cementu, vápna a sadry
26510  - Výroba cementu
26520  - Výroba vápna
26530  - Výroba sadry
26600  - Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
26610  - Výroba stavebných prvkov z betónu
26620  - Výroba stavebných prvkov zo sadry
26630  - Výroba transportného betónu
26640  - Výroba malty
26650  - Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom
26660  - Výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu
26700  - Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa
26800  - Výroba iných nekovových minerálnych výrobkov
26810  - Výroba brúsnych výrobkov
26820  - Výroba nekovových minerálnych výrobkov i. n.
27000  - Výroba kovov
27100  - Výroba surového železa, ocele a ferozliatin
27200  - Výroba rúr
27210  - Výroba liatinových rúr
27220  - Výroba oceľových rúr
27300  - Iné prvotné spracúvanie surového železa a ocele
27310  - Ťahanie za studena
27320  - Valcovanie úzkych pásov za studena
27330  - Tvarovanie za studena
27340  - Ťahanie drôtov
27350  - Hutnícke spracovanie surového železa a ocele i. n.
27400  - Výroba drahých a iných neželezných kovov
27410  - Výroba drahých kovov
27420  - Výroba hliníka
27430  - Výroba olova, zinku a cínu
27440  - Výroba medi
27450  - Výroba ostatných neželezných kovov
27500  - Odlievanie kovov
27510  - Odlievanie železa
27520  - Odlievanie ocele
27530  - Odlievanie ľahkých kovov
27540  - Odlievanie ostatných neželezných kovov
28000  - Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
28100  - Výroba kovových konštrukcií
28110  - Výroba kovových konštrukcií a ich častí
28120  - Výroba kovových prefabrikátov na stavby
28200  - Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28210  - Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
28220  - Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28300  - Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
28400  - Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
28500  - Spracúvanie a povrchová úprava kovov; všeobecné strojárstvo
28510  - Spracúvanie a povrchová úprava kovov
28520  - Všeobecné strojárstvo
28600  - Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskeho tovaru
28610  - Výroba nožiarskych výrobkov
28620  - Výroba nástrojov
28630  - Výroba zámkov a kovania
28700  - Výroba ostatných kovových výrobkov
28710  - Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
28720  - Výroba drobných kovových obalov
28730  - Výroba drôtených výrobkov
28740  - Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
28750  - Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
29000  - Výroba strojov a zariadení i. n.
29100  - Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29110  - Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29120  - Výroba čerpadiel a kompresorov
29130  - Výroba kohútikov a ventilov
29140  - Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
29200  - Výroba ostatných strojov a zariadení na všeobecné účely
29210  - Výroba pecí a horákov
29220  - Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29230  - Výroba chladiarenských a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť
29240  - Výroba strojov na všeobecné účely i. n.
29300  - Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29310  - Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29320  - Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29400  - Výroba obrábacích strojov
29410  - Výroba prenosného ručného mechanického náradia
29420  - Výroba ostatných kovoobrábacích strojov
29430  - Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.
29500  - Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
29510  - Výroba strojov pre metalurgiu
29520  - Výroba banských a stavebných strojov
29530  - Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracúvanie tabaku
29540  - Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
29550  - Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
29560  - Výroba ostatných účelových strojov i. n.
29561  - Výroba strojov a zariadení na spracúvanie gumy a plastov
29569  - Výroba ostatných účelových strojov a zariadení
29600  - Výroba zbraní a munície
29700  - Výroba zariadení pre domácnosť i.n.
29710  - Výroba elektrických zariadení pre domácnosť
29720  - Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť
30000  - Výroba kancelárskych strojov a počítačov
30010  - Výroba kancelárskych strojov
30020  - Výroba počítačov a iných zariadení na spracúvanie údajov
31000  - Výroba elektrických strojov a prístrojov i.n.
31100  - Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31200  - Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
31300  - Výroba izolovaných drôtov a káblov
31400  - Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií
31500  - Výroba svietidiel a elektrických lámp
31600  - Výroba elektrických zariadení i. n.
31610  - Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n.
31620  - Výroba ostatných elektrických zariadení i. n.
32000  - Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov
32100  - Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
32200  - Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky
32201  - Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov
32202  - Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
32300  - Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení
33000  - Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín a hodiniek
33100  - Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
33200  - Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístr. a zar. okrem zar. na riadenie priemysel.procesov
33300  - Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov
33400  - Výroba optických a fotografických zariadení
33500  - Výroba hodín a hodiniek
34000  - Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
34100  - Výroba motorových vozidiel
34200  - Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
34300  - Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
35000  - Výroba ostatných dopravných zariadení
35100  - Stavba a oprava lodí a člnov
35110  - Stavba a oprava lodí
35120  - Stavba a oprava rekreačných a športových člnov
35200  - Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov
35300  - Výroba lietadiel a kozmických lodí
35400  - Výroba motocyklov a bicyklov
35410  - Výroba motocyklov
35420  - Výroba bicyklov
35430  - Výroba invalidných vozíkov
35500  - Výroba ostatných dopravných zariadení i. n.
36000  - Výroba nábytku; výroba i. n.
36100  - Výroba nábytku
36110  - Výroba kresiel a sedadiel
36120  - Výroba ostatného nábytku do kancelárií a obchodov
36130  - Výroba ostatného kuchynského nábytku
36140  - Výroba iného nábytku
36150  - Výroba matracov
36200  - Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov
36210  - Razenie mincí
36220  - Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov i. n.
36300  - Výroba hudobných nástrojov
36400  - Výroba športového tovaru
36500  - Výroba hier a hračiek
36600  - Ostatná priemyselná výroba
36610  - Výroba bižutérie
36620  - Výroba metiel a kief
36630  - Ostatná priemyselná výroba i. n.
36631  - Výroba konfekčných zapínadiel
36632  - Výroba detských kočíkov
36633  - Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových potrieb
36639  - Výroba ostatných výrobkov i. n.
37000  - Recyklovanie
37100  - Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
37200  - Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
40000  - Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
40100  - Výroba a rozvod elektriny
40110  - Výroba elektriny
40120  - Prenos elektriny
40130  - Rozvod a predaj elektriny
40200  - Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
40210  - Výroba plynu
40220  - Rozvod a predaj plynných palív potrubím
40300  - Výroba a rozvod pary a teplej vody
41000  - Úprava a rozvod vody
41001  - Prevádzka vodných tokov a zdrojov
41002  - Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
45000  - Stavebníctvo
45100  - Príprava staveniska
45110  - Demolácie a búranie budov; zemné práce
45120  - Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce
45200  - Budovy a inžinierske stavby - konštrukcie a práce hrubej stavby
45210  - Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
45211  - Bytové budovy
45212  - Nebytové budovy
45213  - Inžinierske siete
45219  - Stavba ostatných objektov
45220  - Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce
45230  - Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk
45240  - Výstavba vodných diel
45250  - Ostatné špecializované stavebné práce
45300  - Stavebno-inštalačné práce
45310  - Elektroinštalácie
45320  - Izolačné práce
45330  - Inštalačné práce
45340  - Ostatné stavebno-inštalačné práce
45400  - Kompletizačné a dokončovacie stavebné práce
45410  - Omietkarské práce
45420  - Stolárske a zámočnícke práce
45430  - Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
45440  - Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45450  - Ostatné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce
45500  - Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
50000  - Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok
50100  - Predaj motorových vozidiel
50200  - Údržba a oprava motorových vozidiel
50300  - Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50400  - Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50500  - Maloobchodný predaj pohonných látok
51000  - Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov
51100  - Sprostredkovanie veľkoobchodu
51110  - Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
51120  - Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
51130  - Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi
51140  - Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
51150  - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom
51160  - Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
51170  - Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
51180  - Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom i.n.
51181  - Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
51189  - Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
51190  - Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
51200  - Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
51210  - Veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami
51220  - Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51230  - Veľkoobchod so živými zvieratami
51240  - Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou
51250  - Veľkoobchod s nespracovaným tabakom
51300  - Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51310  - Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
51320  - Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51330  - Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51340  - Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
51350  - Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51360  - Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51370  - Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51380  - Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51390  - Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51400  - Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
51410  - Veľkoobchod s textilom
51420  - Veľkoobchod s odevmi a obuvou
51430  - Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
51440  - Veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami a čistiacimi prostriedkami
51450  - Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51460  - Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
51470  - Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť
51500  - Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom
51510  - Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami
51520  - Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51530  - Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
51540  - Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51550  - Veľkoobchod s chemickými výrobkami
51560  - Veľkoobchod s inými medziproduktami
51570  - Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51600  - Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51610  - Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51620  - Veľkoobchod so stavebnými strojmi
51630  - Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51640  - Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami
51650  - Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu
51660  - Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov
51700  - Ostatný veľkoobchod
51800  - Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51810  - Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51820  - Veľkoobchod so strojmi a zariadeniami pre ťažbu, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51830  - Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51840  - Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a softvérom
51850  - Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51860  - Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51870  - Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii
51880  - Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov
51900  - Ostatný veľkoobchod
52000  - Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
52100  - Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52110  - Maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
52120  - Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52200  - Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52210  - Maloobchod s ovocím a zeleninou
52220  - Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
52230  - Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52240  - Maloobchod s chlebom, koláčmi, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52250  - Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52260  - Maloobchod s tabakovým tovarom
52270  - Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52300  - Maloobchod s farmaceutickým, zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami
52310  - Lekárne
52320  - Maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom
52330  - Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52400  - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
52410  - Maloobchod s textilom
52420  - Maloobchod s odevami
52430  - Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52440  - Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť i.n.
52450  - Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
52460  - Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom
52470  - Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami
52480  - Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach
52483  - Maloobchod s tuhými palivami
52489  - Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach i. n.
52500  - Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
52600  - Maloobchod mimo predajní
52610  - Zásielkový predaj
52620  - Predaj v stánkoch a na trhoch
52630  - Ostatný maloobchod mimo predajní
52700  - Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
52710  - Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52720  - Oprava elektrických zariadení pre domácnosť
52730  - Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52740  - Oprava i. n.
55000  - Hotely a reštaurácie
55100  - Hotely
55110  - Hotely a motely s reštauráciou
55120  - Hotely a motely bez reštaurácie
55200  - Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie
55210  - Mládežnícke ubytovne, turistické nocľahárne a horské chaty
55220  - Kempingy a táboriská vrátane miest pre karavany
55230  - Dočasné ubytovanie i. n.
55238  - Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
55239  - Ostatné dočasné ubytovanie i.n.
55300  - Reštaurácie
55400  - Bary
55500  - Jedálne, výroba a dodávka hotových jedál
55510  - Jedálne
55511  - Závodné jedálne
55512  - Školské a študentské jedálne
55519  - Ostatné účelové stravovanie
55520  - Výroba a dodávka jedál, pohostenie
60000  - Pozemná doprava, potrubná doprava
60100  - Železničná doprava
60101  - Železničná osobná doprava a preprava
60102  - Železničná nákladná doprava a preprava
60103  - Železničná dopravná cesta
60200  - Iná pozemná doprava
60210  - Iná pravidelná osobná pozemná doprava
60211  - Mestská hromadná doprava
60219  - Ostatná pozemná pravidelná doprava osôb
60220  - Taxislužba osobná
60230  - Iná nepravidelná osobná pozemná doprava
60240  - Nákladná cestná doprava
60241  - Cestná verejná doprava nákladov
60242  - Cestná neverejná doprava nákladov
60300  - Potrubná doprava
60301  - Potrubná doprava ropovodom
60302  - Potrubná doprava plynovodom
60309  - Ostatná potrubná doprava
61000  - Vodná doprava
61100  - Námorná a pobrežná doprava
61200  - Vnútrozemská vodná doprava
62000  - Letecká a kozmická doprava
62100  - Pravidelná letecká doprava
62200  - Nepravidelná letecká doprava
62300  - Kozmická doprava
63000  - Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií
63100  - Manipulácia s nákladom a skladovanie
63110  - Manipulácia s nákladom
63120  - Skladovanie a uskladňovanie
63200  - Iné vedľajšie činnosti v doprave
63210  - Iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
63220  - Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
63230  - Iné vedľajšie činnosti v leteckej doprave
63300  - Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
63301  - Služby cestovných kancelárií
63302  - Služby cestovných agentúr
63303  - Informačné služby pre turistov
63304  - Sprievodcovské služby
63400  - Činnosti iných dopravných agentúr
64000  - Pošty a telekomunikácie
64100  - Poštové a doručovateľské činnosti
64110  - Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
64111  - Poštové podacie a dodacie služby
64112  - Poštové peňažné a obstarávacie služby
64120  - Činnosti vykonávané poštovými podnikmi (mimo poštovej licencie)
64200  - Telekomunikácie
64201  - Rádiokomunikácie
64209  - Ostatné telekomunikácie
65000  - Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65100  - Peňažné sprostredkovanie
65110  - Činnosti centrálnych bánk
65120  - Ostatné peňažné sprostredkovanie
65200  - Ostatné finančné sprostredkovanie
65210  - Finančný lízing
65220  - Ostatné poskytovanie úverov
65230  - Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
66000  - Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia
66010  - Životné poistenie
66020  - Dôchodkové zabezpečenie
66030  - Neživotné poistenie
67000  - Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
67100  - Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67110  - Správa finančných trhov
67120  - Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67130  - Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i. n.
67200  - Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením
70000  - Činnosti v oblasti nehnuteľností
70100  - Činnosti v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastných nehnuteľností
70110  - Rozvoj a predaj nehnuteľností
70120  - Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
70200  - Prenájom vlastných nehnuteľností
70300  - Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe zmluvy
70310  - Realitné kancelárie
70320  - Správa nehnuteľností na základe zmluvy
71000  - Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
71100  - Prenájom automobilov
71200  - Prenájom iných dopravných prostriedkov
71210  - Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
71220  - Prenájom vodných dopravných prostriedkov
71230  - Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov
71300  - Prenájom strojov a zariadení
71310  - Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
71320  - Prenájom stavebných strojov a zariadení
71330  - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
71340  - Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n.
71400  - Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i.n.
72000  - Počítačové a súvisiace činnosti
72100  - Hardvérové poradenstvo
72200  - Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72210  - Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72220  - Ostatné softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72300  - Spracúvanie údajov
72400  - Činnosti súvisiace s databázami
72500  - Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov
72600  - Ostatné činnosti súvisiace s počítačom
73000  - Výskum a vývoj
73100  - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73200  - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
74000  - Iné obchodné služby
74100  - Právne činnosti, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítor.čin.; daň.poradenstvo; prieskum trhu a verej.mienky; podnikateľ.poraden.; holdingy
74110  - Právne činnosti
74120  - Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo
74130  - Prieskum trhu a verejnej mienky
74140  - Podnikateľské poradenstvo
74150  - Činnosti týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
74200  - Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74201  - Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania
74202  - Geologický prieskum
74203  - Geodetické a kartografické činnosti
74204  - Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300  - Technické testovanie a analýzy
74400  - Reklamné činnosti
74500  - Nábor a zabezpečovanie pracovných síl
74600  - Pátracie a bezpečnostné služby
74700  - Priemyselné čistenie
74800  - Rôzne obchodné činnosti i. n.
74810  - Fotografické činnosti
74820  - Baliace činnosti
74830  - Sekretárske a prekladateľské činnosti
74840  - Ostatné obchodné činnosti i. n.
74850  - Sekretárske a prekladateľské činnosti
74860  - Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)
74870  - Ostatné obchodné činnosti i. n.
75000  - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
75100  - Štátna správa, hospodárska a sociálna politika štátu
75110  - Všeobecná verejná správa
75120  - Usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdrav.starostl., vzdeláv., kultúr. a iné sociál.služby okrem soc.zabezp.
75130  - Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu
75140  - Vedľajšie služby pre vládu ako celok
75200  - Služby pre štát ako celok
75210  - Zahraničné veci
75220  - Obrana
75230  - Spravodlivosť a súdnictvo
75240  - Bezpečnosť a poriadok
75250  - Protipožiarna ochrana
75300  - Povinné sociálne zabezpečenie
80000  - Školstvo
80100  - Základné školstvo
80101  - Predškolská výchova
80102  - Základné školstvo
80200  - Stredné školstvo
80210  - Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
80220  - Stredné technické a odborné školstvo
80221  - Stredné odborné učilištia
80222  - Ostatné stredné technické a odborné školstvo
80300  - Vyššie školstvo
80400  - Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie
80410  - Autoškoly
80420  - Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie i. n.
80421  - Vzdelávanie v jazykových školách
80422  - Vzdelávanie v základných umeleckých školách
80429  - Ostatné vzdelávanie
85000  - Zdravotníctvo a sociálna pomoc
85100  - Zdravotníctvo
85110  - Činnosti nemocníc
85120  - Činnosti ambulantnej lekárskej praxe
85130  - Činnosti zubnej lekárskej praxe
85140  - Ostatné činnosti v zdravotníctve
85141  - Zdravotnícka hygienická služba pre ľudské telo
85149  - Ostatné činnosti v zdravotníctve i. n.
85200  - Veterinárne činnosti
85300  - Činnosti sociálnej pomoci
85310  - Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním
85320  - Činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania
90000  - Odvádzanie odpadových vôd a zber odpadov, hygienické a podobné činnosti
90001  - Likvidácia tuhých odpadov
90002  - Odvod a čistenie odpadových vôd
90003  - Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec, i.n.
90010  - Odvádzanie a úprava odpadových vôd
90020  - Zber a zneškodňovanie iných odpadov
90030  - Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti
91000  - Činnosti členských organizácií i. n.
91100  - Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií
91110  - Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91120  - Činnosti profesijných organizácií
91200  - Činnosti odborových zväzov
91300  - Činnosti ostatných členských organizácií
91310  - Činnosti cirkevných organizácií
91320  - Činnosti politických strán
91330  - Činnosti ostatných členských organizácí i. n.
91331  - Činnosti organizácií mládeže
91332  - Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
91339  - Činnosti ostatných členských organizácií
92000  - Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
92100  - Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov
92110  - Tvorba filmov a videozáznamov
92120  - Distribúcia filmov a videozáznamov
92130  - Premietanie filmov
92200  - Činnosti rozhlasu a televízie
92300  - Iné činnosti v kultúre a zábave
92310  - Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia
92320  - Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení
92330  - Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
92340  - Ostatné zábavné činnosti i. n.
92400  - Činnosti tlačových kancelárií
92500  - Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
92510  - Činnosti knižníc a archívov
92520  - Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť
92530  - Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92600  - Športové činnosti
92610  - Prevádzka športových zariadení
92620  - Ostatné športové činnosti
92700  - Ostatné rekreačné činnosti
92710  - Činnosti herní a stávkových kancelárií
92720  - Ostatné rekreačné činnosti i. n.
93000  - Ostatné služby
93010  - Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
93020  - Kadernícke a kozmetické činnosti
93030  - Pohrebné a súvisiace služby
93040  - Činnosti týkajúce sa telesnej pohody
93050  - Ostatné služby i. n.
95000  - Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96000  - Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
97000  - Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
99000  - Exteritoriálne organizácie a združenia
Stránky majú informačný charakter, neslúžia na právne úkony. Nezodpovedáme za správnosť a aktuálnosť informácií uvedených na tomto portáli. | TOPlist TOPlist TOPlist

katalogfiriem.info - kontakt | pridať firmu